Địa chỉ liên hệ

Phòng Hành chính tổng hợp

Địa chỉ: Tầng 4 KTX B7bis - Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Số điện thoại: (04)38695974 - Bác sĩ: (04)36230872

Lịch làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6

_____________________________________________________

Phòng Kế toán tài vụ

Địa chỉ: Phòng 300 KTX B7bis - Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Số điện thoại: (04)38695549 - (04)36230181

Lịch làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6

_____________________________________________________

Phòng Quản lý Lưu học sinh

Địa chỉ: Tầng 3 KTX B7bis - Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Số điện thoại: (04)38681629

Lịch làm việc: Giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 7

_____________________________________________________

Nhà khách A2

Địa chỉ: 25 Tạ Quang Bửu - Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Số điện thoại: (04)38691327

Lịch làm việc: Các ngày trong tuần

_____________________________________________________

Phòng Bảo vệ KTX A3

Địa chỉ:  23 Tạ Quang Bửu - Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Số điện thoại: (04)38694800

Lịch làm việc: Các ngày trong tuần

_____________________________________________________

Phòng Bảo vệ KTX B7

Địa chỉ:  KTX B7bis - Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Số điện thoại: (04)38692087

Lịch làm việc: Các ngày trong tuần

_____________________________________________________

Phòng Bảo vệ KTX T4

Địa chỉ:  T4 Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Số điện thoại: (04)38691184

Lịch làm việc: Các ngày trong tuần

_____________________________________________________

Nhà ăn A3

Địa chỉ:  23 Tạ Quang Bửu - Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Số điện thoại: (04)36230837

Lịch làm việc: Các ngày trong tuần

_____________________________________________________

Nhà ăn B7

Địa chỉ:  KTX B7bis - Bách Khoa - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Số điện thoại: (04)36231002

Lịch làm việc: Các ngày trong tuần

_____________________________________________________

Nhà ăn T4

Địa chỉ:  T4 Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội

Số điện thoại: (04)38691228

Lịch làm việc: Các ngày trong tuần 
This template downloaded form free website templates