Giải chạy báo - 05/10/2013

Giải chạy báo "Hà Nội Mới" Vì hoà bình 2013. 

Giải cầu lông cơ quan Bộ Giáo dục & Đào tạo chào mừng 20/11/2013 - 19/11/2013

Giải cầu lông cơ quan Bộ Giáo dục & Đào tạo chào mừng 20/11/2013

Đón Tết 2014 - 20/12/2013

Lãnh đạo và cán bộ Trung tâm sinh viên quốc tế tổ chức đón tết 2014 cho sinh viên 

 
This template downloaded form free website templates