Thông báo tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo đề án 911 năm 2014 - 10/07/2014

Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-TTg ngày 17/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đào tạo giảng viên có trình độ tiến sĩ cho các trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2010-2020 (Đề án 911); Thông tư số 35/2012/TT-BGDĐT ngày 12/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ theo Đề án 911 và Thông tư liên tịch số 130/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 19/9/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Đề án 911, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo tuyển sinh theo Đề án 911 cho năm 2014 như sau:

Danh sách trúng tuyển học bổng tiếng Nhật - Văn hóa và giáo dục của Chính phủ Nhật năm 2013 - 10/07/2014

Cục Đào tạo với nước ngoài thông báo Danh sách trúng tuyển học bổng tiếng Nhật - Văn hóa và giáo dục của Chính phủ Nhật năm 2013 theo file đính kèm.

 

 

Danh sách trúng tuyển vòng thi viết học bổng Chính phủ Nhật Bản năm 2015 - 10/07/2014

Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo Danh sách các ứng viên trúng tuyển vòng thi viết của Chính phủ Nhật Bản cấp năm 2015.

 
This template downloaded form free website templates